(termen consultare publică expirat): proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. Proiectul are ca obiect transpunerea în legislația internă a Directivei (UE) 1/2019 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne.

Instituție: Consiliul Concurenței

E-mail: andreea.ion@consiliulconcurentei.ro

Contact: 021.318.11.98

Link: https://www.consiliulconcurentei.ro/consiliul-concurentei-supune-spre-consultare-publica-in-conformitate-cu-prevederile-legii-nr-52-2003-privind-transparenta-decizionala-in-administratia-publica-republicata-proiectul-de-ordonanta-de-2/

Data publicării pe site-ul institutiei: 04/08/2023

Limita pentru trimitere sugestii: 14/08/2023

Data încheierii consultării publice: 03/09/2023

Fișiere atașate propunerii:

Sari la conținut