Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului comun al președintelui A.N.R.S.C. și al președintelui A.N.A.P. nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie

(termen consultare publică expirat): Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

(termen consultare publică expirat): Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

(termen consultare publică expirat): Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru

E-Consultare.gov.ro - Participă la decizia publică!

E-Consultare.gov.ro – Participă la decizia publică!