(termen consultare publică expirat): Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Instituție: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - ANAP

E-mail: transparenta.decizionala@anap.gov.ro

Contact: -

Link: http://anap.gov.ro/web/proiect-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice-a-legii-nr-99-2016-privind-achizitiile-sectoriale-si-a-legii-nr-100-2016-privind-concesiunile-de-lucr/

Data publicării pe site-ul institutiei: 25/07/2019

Limita pentru trimitere sugestii: 04/08/2019

Data încheierii consultării publice: 24/08/2019

Fișiere atașate propunerii:

E-Consultare.gov.ro - Participă la decizia publică!

E-Consultare.gov.ro – Participă la decizia publică!