Politică de confidențialitate

Etică și integritate

Platforma E-Consultare are la bază consolidarea procesului participativ al cetățenilor la decizia publică și creșterea gradului de conștientizare al implicării și optimizării calității parcursului democratic al societății românești. Astfel, prin facilitarea trimiterii de sugestii către inițiatorii propunerilor de acte normative, E-Consultare își fundamentează funcționalitatea pe baza principiilor constituționale privind dreptul la libera exprimare și dreptul la opinie. În același timp, aceste drepturi sunt urmate de obligativitatea respectării din partea cetățenilor interesați de participarea la procesul decizional a unui limbaj civilizat, non-licențions, adecvat atingerii într-o manieră constructivă a obiectivelor principale pe care le propune facilitatea E-Consultare.

Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului (O. SGG nr. 614/2013).

Legislație

Politica de confidențialitate:

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un principiu de bază al gestionării platformei E-Consultare, în deplină concordanță cu Regulamentul General Privind Protecția Datelor (G.D.P.R.) și cu legislația națională în vigoare. Astfel, în temeiul acestor norme, prelucrarea datelor cu caracter personal se va face exclusiv în scopul utilizării facilităților pe care le oferă prezenta platformă, utilizatorii având posibilitatea de a transmite sugestii/propuneri instituțiilor inițiatoare în vederea implicării la elaborarea unui proiect de act normativ.

 

E-Consultare.gov.ro - Participă la decizia publică!

E-Consultare.gov.ro – Participă la decizia publică!