noiembrie 2019

Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea art. 3 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului – variantă actualizată conform tuturor observațiilor primite de la ministerele avizatoare; procedură de avizare interinstituțională reluată ca urmare a schimbării componenței Guvernului.

Proiect de Ordin privind obligaţia operatorilor economici de a asigura informarea corectă, completă și precisă a consumatorilor cu privire la riscurile aferente folosirii tacâmurilor de unică folosință

Proiect de decizie pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligaţii fiscale/bugetare principale

E-Consultare.gov.ro - Participă la decizia publică!

E-Consultare.gov.ro – Participă la decizia publică!