septembrie 2019

(termen consultare publică expirat): Proiect de Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Punerea în siguranță a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe râul Ialomița și afluenți, în zona municipiului Urziceni, județul Ialomița (etapa a-II-a)”, aflate pe raza localităților Urziceni și Bărbulești din județul Ialomița

(termen consultare publică expirat): Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

(termen consultare publică expirat): Proiect de HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2023

E-Consultare.gov.ro - Participă la decizia publică!

E-Consultare.gov.ro – Participă la decizia publică!