iulie 2019

(termen consultare publică expirat): Proiect de Ordin privind abrogarea pct. 29 din anexa nr. 3 la Ordinul ANSVSA nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public

(termen consultare publică expirat): ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol, cu modificările și completările ulterioare

(termen consultare publică expirat): Hotarare a Guvernului privind normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor.

(termen consultare publică expirat): Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

E-Consultare.gov.ro - Participă la decizia publică!

E-Consultare.gov.ro – Participă la decizia publică!